Accommodation

We cater for a variety of groups and functions

 • Christian Camps
 • Women’s / Men’s Camps
 • Youth Camps
 • Family Camps
 • Confirmation Camps
 • Caravan Camps
 • Reunions

Please Note

 • Pensioners can stand from Sunday afternoons 14h00 to Fridays 10h00
 • No self-catering (only rooms)
 • Groups of 110 people
 • Power points and water available on campsite
 • We regret it isn’t pet friendly
 • No day visitors
 • No DSTV
 • WiFi tokens available

Akkommodasie

Ons voorsien akkommodasie vir ‘n verskeidenheid groepe

 • Christelike Kampe
 • Vroue / Mannekampe
 • Jeugkampe
 • Gesinskampe
 • Belydeniskampe
 • Karavaan kampe
 • Reünies

Neem Kennis Asseblief

 • Pensionarisse kan staan van Sondae middae 14h00 tot Vrydae 10h00
 • Geen selfsorg (net kamers)
 • Groepe van 110 mense
 • Kragpunte en water op kampterein
 • Dis nie diere vriendelik nie
 • Geen dagbesoekers
 • Geen DSTV
 • WiFi tokens beskikbaar